Chính sách vận chuyển

Hành tinh khoan dung ("chúng tôi" và "chúng tôi") là nhà điều hành của
(https://www.tolerantplanet.com/) ("Trang web"). Bằng cách đặt hàng qua cái này
Trang web bạn sẽ đồng ý với các điều khoản dưới đây. Chúng được cung cấp để đảm bảo
cả hai bên đều nhận thức được và đồng ý theo thỏa thuận này để bảo vệ lẫn nhau
và đặt kỳ vọng vào dịch vụ của chúng tôi.

1. Chung
Tùy thuộc vào tình trạng còn hàng. Chúng tôi cố gắng duy trì số lượng hàng dự trữ chính xác trên
trang web nhưng đôi khi có thể có sự khác biệt trong kho và chúng tôi sẽ không
có thể hoàn thành tất cả các mặt hàng của bạn tại thời điểm mua hàng. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ
cung cấp các sản phẩm có sẵn cho bạn và liên hệ với bạn về việc bạn có muốn
thích chờ đợi kho hàng còn lại hoặc nếu bạn muốn cho chúng tôi
để xử lý tiền hoàn lại.

XUẤT KHẨU. Chi phí vận chuyển
Chi phí vận chuyển được tính trong quá trình thanh toán dựa trên trọng lượng, kích thước và
điểm đến của các mặt hàng trong đơn đặt hàng. Thanh toán cho vận chuyển sẽ được thu thập
với việc mua hàng.
Giá này sẽ là giá cuối cùng cho chi phí vận chuyển cho khách hàng.

XUẤT KHẨU. Trả về
3.1 trở lại do thay đổi tâm trí
Hành tinh khoan dung sẽ vui vẻ chấp nhận trả lại do thay đổi ý định miễn là
yêu cầu trả lại được chúng tôi nhận được trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hàng và được
trả lại cho chúng tôi trong bao bì ban đầu, chưa sử dụng và trong tình trạng có thể bán lại.
Vận chuyển trở lại sẽ được thanh toán với chi phí khách hàng và sẽ được yêu cầu
sắp xếp vận chuyển của riêng họ.
Sau khi nhận được và chấp nhận trả hàng, tiền hoàn lại sẽ được xử lý vào cửa hàng
tín dụng cho một lần mua hàng trong tương lai. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sau khi việc này được hoàn thành
qua email.
(Tolerant Planet) sẽ hoàn lại giá trị hàng hóa đã trả lại nhưng KHÔNG
hoàn lại giá trị của bất kỳ vận chuyển đã thanh toán.

Trả lại bảo hành 3.2
Tolerant Planet sẽ vui vẻ tôn trọng mọi yêu cầu bảo hành hợp lệ, với điều kiện là
được gửi trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được các mặt hàng.
Khách hàng sẽ được yêu cầu thanh toán trước phí vận chuyển trở lại, tuy nhiên chúng tôi sẽ
hoàn lại tiền cho bạn khi yêu cầu bảo hành thành công.
Khi nhận lại các mặt hàng để yêu cầu bảo hành, bạn có thể mong đợi Tolerant Planet
để xử lý yêu cầu bảo hành của bạn trong vòng 7 ngày.
Khi yêu cầu bảo hành được xác nhận, bạn sẽ nhận được sự lựa chọn:
(a) hoàn trả cho phương thức thanh toán của bạn
(b) hoàn trả tín dụng cửa hàng
(c) một mặt hàng thay thế được gửi cho bạn (nếu có sẵn hàng)

XUẤT KHẨU. Điều khoản giao hàng
Thời gian vận chuyển 4.1 trong nước
Nhìn chung, các lô hàng trong nước thời gian vận chuyển từ 2-7 ngày

4.2 Thời gian vận chuyển quốc tế
Nói chung, các đơn hàng được vận chuyển quốc tế sẽ được vận chuyển trong vòng 4 đến 22 ngày. Điều này
thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào chuyển phát nhanh bạn đã chọn. Chúng tôi có thể cung cấp
ước tính cụ thể hơn khi bạn chọn chuyển phát nhanh lúc thanh toán.

Thời gian điều phối 4.3
Đơn đặt hàng thường được gửi trong vòng ngày làm việc của 2 kể từ khi thanh toán đơn hàng
Kho của chúng tôi hoạt động vào Thứ Hai - Thứ Sáu trong giờ làm việc tiêu chuẩn, ngoại trừ
vào những ngày lễ quốc gia vào thời điểm đó kho hàng sẽ đóng cửa. Trong những
trường hợp, chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo sự chậm trễ của lô hàng sẽ được giữ ở mức tối thiểu.

4.4 Thay đổi địa chỉ giao hàng
Đối với các yêu cầu thay đổi địa chỉ giao hàng, chúng tôi có thể thay đổi địa chỉ tại
bất kỳ lúc nào trước khi đơn đặt hàng được gửi đi.

Vận chuyển hộp 4.5 PO
Tolerant Planet sẽ chỉ gửi đến các địa chỉ hộp thư bưu điện bằng dịch vụ bưu chính. Chúng tôi
không thể cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh đến các địa điểm này.

Địa chỉ quân sự 4.6
Chúng tôi có thể gửi hàng đến các địa chỉ quân sự bằng USPS. Chúng tôi không thể cung cấp
dịch vụ này bằng cách sử dụng các dịch vụ chuyển phát nhanh.


Các mặt hàng 4.7 hết hàng
Nếu hết hàng, chúng tôi sẽ đợi hàng có sẵn trước
gửi đơn đặt hàng của bạn. Các mặt hàng hiện có trong đơn đặt hàng sẽ được giữ lại trong khi chúng tôi
chờ đợi mục này.

Đã hết thời gian giao hàng 4.8
Nếu thời gian giao hàng đã vượt quá thời gian dự báo, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi
có thể tiến hành một cuộc điều tra.

XUẤT KHẨU. Thông báo theo dõi
Khi gửi đi, khách hàng sẽ nhận được một liên kết theo dõi mà từ đó họ sẽ
có thể theo dõi tiến trình vận chuyển của họ dựa trên các bản cập nhật mới nhất được thực hiện
có sẵn bởi nhà cung cấp vận chuyển.

KHAI THÁC. Bưu kiện bị hư hại trong quá cảnh
Nếu bạn thấy một bưu kiện bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, nếu có thể, vui lòng từ chối
bưu kiện từ chuyển phát nhanh và liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Nếu
bưu kiện đã được giao mà bạn không có mặt, vui lòng liên hệ với khách hàng
dịch vụ với các bước tiếp theo.

7. Nhiệm vụ & Thuế
Thuế bán hàng 7.1
Thuế bán hàng đã được áp dụng cho giá hàng hóa như hiển thị trên
trang mạng

7.2 Thuế nhập khẩu và thuế
Thuế nhập khẩu và thuế cho các chuyến hàng quốc tế có thể phải trả
khi đến nước đích. Điều này thay đổi theo quốc gia và Hành tinh khoan dung
khuyến khích bạn biết về những chi phí tiềm ẩn này trước khi đặt hàng với
chúng tôi.
Nếu bạn từ chối thanh toán các nghĩa vụ và thuế khi đến điểm đến của bạn
quốc gia, hàng hóa sẽ được trả lại cho Tolerant Planet với chi phí khách hàng,
và khách hàng sẽ nhận được tiền hoàn lại cho giá trị hàng hóa đã thanh toán, trừ đi
chi phí vận chuyển trở lại. Chi phí vận chuyển ban đầu sẽ không
đã hoàn lại.

KHAI THÁC. Hủy bỏ
Nếu bạn đổi ý trước khi nhận được đơn đặt hàng, chúng tôi có thể
chấp nhận hủy bỏ bất kỳ lúc nào trước khi đơn đặt hàng được gửi đi. Nếu một
gọi món
đã được gửi đi, vui lòng tham khảo chính sách hoàn lại tiền của chúng tôi.

9. Bảo hiểm
Bưu kiện được bảo hiểm cho những mất mát và hư hỏng theo giá trị như đã nêu trong
chuyển phát nhanh.

Quá trình 9.1 cho bưu kiện bị hư hỏng trong quá cảnh
Chúng tôi sẽ xử lý hoàn lại tiền hoặc thay thế ngay sau khi chuyển phát nhanh hoàn thành
cuộc điều tra của họ về yêu cầu bồi thường.

Quá trình 9.2 cho bưu kiện bị mất trong quá cảnh
Chúng tôi sẽ xử lý hoàn lại tiền hoặc thay thế ngay sau khi người chuyển phát nhanh tiến hành
điều tra và cho rằng bưu kiện bị thất lạc.

KHAI THÁC. Dịch vụ khách hàng
Mọi thắc mắc về dịch vụ khách hàng, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@tolerantplanet.com